Catalog Biomobila ISSUU

Proiect cofinanțat din Fondul Social European

Investeste in oameni!
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenţie: 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale"
Titlul proiectului: "ISSP – Intreprinderi sociale pentru producții și servicii", ID: POSDRU/173/6.1/S/147409

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro